SLÅ DIG NED!

Placemakers vill uppmuntra till nya sätt att vara i staden. Nu är deras nya sittinstallation på plats på Södra Förstadsgatan.

Placemakers förgyller gågatan med ny sittinstallation

31 augusti 2019

Gunilla Kronvall och Susanna Dzamic från Placemakers har hjälpt oss på Malmö City att skapa en ny och spännande urban möbel i målat och lackat trä, bestående av fyra unika och olikformade delar. Installationen är belyst inifrån i rosa och lila färgtoner samt genom en ljuslist som löper längs marken runt om installationerna. Detta ger installationen olika intryck beroende på om man besöker den dagtid eller när det är mörkt. Detta är ett genuint, nytt och inspirerande inslag i stadsmiljön mitt på gågatan i höjd med Solens Finger. 

Susanna Dzamic och Gunilla Kronvall sitter på installationen på Södra Förstadsgatan

Ljus: Johan Moritz, Malmö Stad
Snickare: Martin Liljegren

Gunilla Kronvall är arkitekt och arbetar genom sitt kontor Atelier 01 arkitektur som processtöd i tidiga skeden av fastighets- och stadsutveckling. Gunilla är även engagerad i undervisning på universitet i Sverige och internationellt. Hon har nyligen byggt upp en plattform för arkitektur i Malmö; Sveriges Arkitekter på Form/Design Center där hon bland annat arrangerar årliga Arkitekturdagar. Att skapa mötesplatser och intressanta småskaliga rum i staden har alltid varit ett intresse, vilket Gunilla får utlopp för i nätverket Placemakers. 

Susanna Dzamic är Malmöbon med den där välbekanta radiorösten som du bl a hör i Sveriges Radio. Just nu i programmet “Fredag i P4”. Men hon har även skrivit uppskattade krönikor i Kvällsposten/Expressen och hon är en ofta anlitad moderator. Genom sitt produktionsbolag har hon även möjlighet att att driva och utveckla egna projekt. Mänskliga relationer och kommunikation står alltid i centrum och Susanna hoppas att Placemakers installationer uppmuntrar människor till att stanna upp en stund, att de bidrar till en oväntad positiv upplevelse.

Placemakers är ett nätverk inom kultur och arkitektur, med ambitionen att skapa installationer som uppmuntrar till socialt liv och en positiv utveckling av stadens rum och utemiljöer. Vi tror på att uppmuntra nya sätt att vara i staden, som att skapa installationer där man kan sitta, ligga, klättra, stå, vara ensam eller i grupp, och oavsett ålder. Vi vill uppmuntra till lekfullhet. Ju fler som trivs i våra stadsmiljöer, desto tryggare och mer attraktiva blir de.