Verksamhetsområde

Vårt geografiska verksamhetsområde sträcker sig ungefär från området kring Centralstationen i norr till Triangelnområdet i söder samt från Drottningtorget i öster till Davidshalls torg i väster. Vi arbetar för att förtäta inom vårt område, men omdefinierar regelbundet gränserna då stadskärnan hela tiden växer och utvecklas.