Finansiering

Verksamheten finansieras genom den årliga serviceavgiften med en tredjedel var från parterna. Projektfinansiering samt sponsorer och ideella insatser från olika föreningar och organisationer som vi väljer att samarbeta med förekommer. Finansiering via EU-projekt eller stipendier kan också vara del i projektekonomin. Varje satsad krona är en investering som ger mångfalt tillbaka i form av aktiviteter, evenemang, julbelysning osv.