Företaget

Malmö Citysamverkan är ett icke-vinstdrivande samarbetsföretag som ägs i tre lika delar av handel & övrigt näringsliv, fastighetsägarna och Malmö stad. Vi finns till för våra medlemmar; butiker, restauranger, caféer, hotell, salonger, banker, gallerier osv. Listan kan göras lång – alla verksamheter i city är välkomna till oss!

Vår utmaning är att samla allt under ett tak, att marknadsföra och stärka varumärket Malmö City tillsammans. Malmö Citysamverkan startades 1995 då det fanns ett behov av en organisation som arbetade med allt från säkerhet till evenemang i city. En samarbetsorganisation där det lokala näringslivet kunde vara med och påverka. Idag, mer än 20 år senare är Malmö City en levande stadskärna i ständig förändring!

Vi på Malmö Citysamverkan arbetar med allt från gatumiljö och säkerhet till marknader, evenemang och marknadsföring av verksamheterna i stan. Vi samarbetar med Malmö stad och fastighetsägare för att göra gatumiljön vacker och funktionell med hjälp av stadsmiljöprogrammet. Tillsammans finansierar vi även julbelysningen som lyser upp vår vackra stadskärna varje vinter. Vi anordnar seminarier för medlemmar och har kontakt med polis och myndigheter gällande bl.a. tillstånd för våra evenemang. Vi håller även koll på besöksflöden i city och mäter kontinuerligt utvecklingen i stadskärnan genom attityd- och handelsundersökningar.

I ”Årets som gått…” kan du läsa om det vi arbetat med under föregående år, event, marknadsföring och andra insatser. Läs den här.

Det här jobbar vi också med!

  • Nyetableringar i city
  • Citylogistik
  • Samarbete & erfarenhetsutbyte med andra Cityorganisationer i Sverige
  • Parkeringsfrågor i city
  • Hållbar konsumtion
  • Och mycket mer…