Malmö Citysamverkan

Om oss

Malmö Citysamverkan är ett icke-vinstdrivande samarbetsföretag som ägs i tre lika delar av handel & övrigt näringsliv, fastighetsägarna och Malmö stad. Vi finns till för våra medlemmar; butiker, restauranger, caféer, hotell, salonger, banker, gallerier osv. Listan kan göras lång – alla verksamheter i city är välkomna till oss!

Vår utmaning är att samla allt under ett tak, att marknadsföra och stärka varumärket Malmö City tillsammans. Malmö Citysamverkan startades 1995 då det fanns ett behov av en organisation som arbetade med allt från säkerhet till evenemang i city. En samarbetsorganisation där det lokala näringslivet kunde vara med och påverka. Idag, mer än 20 år senare är Malmö City en levande stadskärna i ständig förändring!

Vi på Malmö Citysamverkan arbetar med allt från gatumiljö och säkerhet till marknader, evenemang och marknadsföring av verksamheterna i stan. Vi samarbetar med Malmö stad och fastighetsägare för att göra gatumiljön vacker och funktionell med hjälp av stadsmiljöprogrammet. Tillsammans finansierar vi även julbelysningen som lyser upp vår vackra stadskärna varje vinter. Vi anordnar seminarier för medlemmar och har kontakt med polis och myndigheter gällande bl.a. tillstånd för våra evenemang. Vi håller även koll på besöksflöden i city och mäter kontinuerligt utvecklingen i stadskärnan genom attityd- och handelsundersökningar. I ”Året som gått…” kan du läsa om det vi arbetat med under föregående år, event, marknadsföring och andra insatser. Läs den här.

Styrelsen

Malmö Citysamverkan ägs i tre lika delar av Malmö stad, fastighetsägare i city samt våra medlemmar (butiker, restauranger och övrigt näringsliv). Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter, fördelningen mellan de tre ägarparterna är lika.

Malmö stads representanter

 • Micael Nord, näringslivsdirektör

Handelns representanter

 • Anette Svensson, Dahlgrens est 1918
 • Gunilla Kling, Pressbyrån
 • Ann Almqvist, varuhuschef Åhléns City
 • David Neckmar, Blomsterpigan
 • Anna Westmar, Designtorget
 • Thomas Ivarsson, Scandic Triangeln

Fastighetsägarnas representanter

 • Ordförande Eric Sjöstedt, Vasakronan AB
 • Nina Gilljam, Fastighets AB Trianon
 • Erik Elmeskär, Wihlborgs Fastigheter
 • Kasia Ljungberg, Stena Fastigheter Malmö AB
 • Fredrik Elfvén, Jernhusen
 • Christel Fryklund, Volito

Finansiering

Verksamheten finansieras genom den årliga serviceavgiften med en tredjedel var från parterna. Projektfinansiering samt sponsorer och ideella insatser från olika föreningar och organisationer som vi väljer att samarbeta med förekommer. Finansiering via EU-projekt eller stipendier kan också vara del i projektekonomin. Varje satsad krona är en investering som ger mångfalt tillbaka i form av aktiviteter, evenemang, julbelysning osv.

Verksamhetsområde

Vårt geografiska verksamhetsområde sträcker sig ungefär från området kring Centralstationen i norr till Triangelnområdet i söder samt från Drottningtorget i öster till Davidshalls torg i väster. Vi arbetar för att förtäta inom vårt område, men omdefinierar regelbundet gränserna då stadskärnan hela tiden växer och utvecklas.

Utmärkelser

Årets Stadskärna

Malmö City har tre år, 2010, 2005 och 2000 prisats i tävlingen ”Årets stadskärna”!
År 2000 och 2005 blev det guld, och silver 2010 med motiveringen:

”Med imponerade stabilitet och kontinuitet använder Malmö Citysamverkan sina förutsättningar till fullo. Det mogna samarbetet levererar inte bara ett utbud, liv och kvalitet som anstår en stad med världsambitioner, utan har också gjort stadskärnan till arena för en vital dialog om hur stadens framtid ska formas. Juryn gläds åt att Sverige har en citysamverkan som ligger i frontlinjen. Den nivån Malmö Citysamverkan uppvisar håller internationell klass.”

Best partnership of the year

Malmö Citysamverkan utsågs 2010 till ”Partnership of the Year” på världskongressen i London med motiveringen:

”Malmö Citysamverkan is a fantastic best practice example in city centre development. It has great strength of involvement from both the private and public sectors and boasts a wide remit of achievements. The effect of the work proves this is a truly worthwhile investment for all partners and has resulted in a city centre of world class standard.”