Medlemskap

Medlemskap

Malmö Citysamverkan är ett icke-vinstdrivande samarbetsföretag som arbetar för att stärka stadskärnan. Vi finns till för våra medlemmar och arbetar med allt från gatumiljö och säkerhet till marknader, evenemang och marknadsföring av verksamheterna i stan. Varje år arrangerar vi en mängd olika event och marknadsföringskampanjer!

Vill du veta ännu mer? Ring oss så hjälper vi dig, eller fyll i en medlemsansökan här.

Viktig information: Vår ägarstruktur förändrades under 2017.

Vi ägs i tre lika delar: del 1. av handel och övrigt näringsliv, del 2. av Malmö stad och del 3. av Fastighetsägare i city. För att effektivisera vårt arbete och kunna jobba ännu hårdare för våra medlemmar har vi nu fört över allas medlemskap direkt till oss på Malmö Citysamverkan, istället för via Cityföreningen som handel och övrigt näringsliv innan var.  Våra andra delägarparter, fastighetsägarna och Malmö stad är redan direktanslutna till oss. För våra medlemmar är det ingen skillnad alls – avgifterna, medlemsförmånerna och villkoren är desamma, den enda skillnaden är att arbetet och insatserna från oss effektiviseras!

Våra medlemmar har fått information om detta via post, har ni fler frågor kan ni kontakta oss via mail [email protected] alt. 040-307015.