Menu
There are almost 1000 shops, cafés and restaurants in Malmö city!
See all opening hours

Do you have a business in Malmö City?

Malmö Citysamverkan är ett icke-vinstridvande samarbetsföretag som arbetar för att stärka Malmös stadskärna.

Register

Följ oss på Instagram

Så kan du se vad som händer i @malmocity