Norrgavel flyttar till Södergatan

Publicerat på torsdag 11 augustinyhet

Norrgavel flyttar till Södergatan 26, till en fastighet från 1898 med imponerande skyltfönster i dubbla våningsplan. Här huserade Indiska innan flytten till den mindre grannlokalen. Butikslokalen är med sina 700 kvm mycket rymligare än den tidigare lokalen på Engelbrektsgatan och därigenom kommer det bli enklare att visa vad Norrgavel är och verkligen står för. Norrgavels tredelade värdegrund – humanistisk, ekologisk och existentiell – kommer tydligt att framträda och kommuniceras i butikslokalerna. Det är inte primärt möbler Norrgavel säljer, utan ett förhållningssätt till inredning; egentligen till livet i stort.

Stora förändringar i lokalen
Ett stort gapande hål i taket vittnade länge om den nu bortforslade rulltrappan som tidigare ledde upp till andra våningen. Ett nytt hål har öppnats längre in i butiken, där en måttbeställd spiraltrappa i massiv ek ska installeras. Interiören återställs till en stil som harmoniserar med byggnadens originalutförande. Genomgående hänsyn tas till 1800-talet och dess borgerliga arkitektur även om det även ges plats för medvetna stilbrott, såsom rått betonggolv på nedervåningen. Norrgavel är generellt mycket ljusare och lättare i sitt uttryck än det tungt utsmyckade 1800-talsidealet. Men fiskbensparketten på andra våningen blir en tydlig blinkning till 1800-talets borgerliga salonger. Och fönsterdjupet kommer ådringsmålas för att ge känsla av boasering (inklädning med trä) som en hyllning till butikens originalinredning. Även fasaden ut mot Södergatan ska återställas till i det närmaste originalutförande med ett heltäckande skyltfönster.

Ny passage med centralt placerad entré
Passagen mellan Södergatan och Kalendegatan kommer öppnas upp igen och porten in till passagen ska ersättas av en hög grind som kommer stå uppställd under butikens öppettider. En smidesgrind som minner om originalet som satt där i slutet av 1800-talet när byggnaden var nyuppförd. Malmös passager rakt in i kvarteren ger en kontinental känsla som är vanligare i Köpenhamn, Paris och Berlin men som bara i sällsynta fall nådde våra breddgrader. De har en fantastisk potential att skapa vitalitet i en citykärna. Butiksentrén till Norrgavel kommer flyttas till mitten av passagen. En något avsides placering som går stick i stäv med rådande praxis för att locka in stora kundströmmar i sina butikslokaler. Men det är ett medvetet beslut där tanken är att ge kunderna ett lugnt intryck redan på väg in i butiken. Ett originellt grepp som är tänkt att förstärka känslan av att man inte har för avsikt att locka in kunder för impulsköp, utan snarare motsatsen. Det skapar en annan värdighet.

Ett lugnt tempel mitt i kommersen
En annan genomtänkt och påkostad detalj är belysningen i passagen som är tänkt att återskapa känslan av dagsljus som ursprungligen flödade ned via lanterniner. Takets LED-ljusyta kommer variera i takt med hur det naturliga dagsljuset förändras. När det är dagsljus ute ska belysningen vara starkare i passagen, där alla fönster ska öppnas upp för att skapa luft och ljus. I och med öppningen av passagen så förändras hela gatubilden och hur folk kan röra sig i området. Norrgavels vision bygger på måttfullhet och eftertanke, ett slags slow consumption, som ett lugnt tempel mitt i det uppskruvat kommersiella bruset. Norrgaveldoft och tredelad värdegrund När man kliver in genom dörrarna kommer man precis som i alla Norrgavelbutiker mötas av den typiska “Norrgavel-doften”. Doften av skandinaviska träslag och öppna ytbehandlingar – såpa, olja och äggoljetempera. Och tanken är att man ska kliva in i en lugn atmosfär som stimulerar sinnena och uppmuntrar eftertanke och kloka köpbeslut. En upplevelse som på flera sätt minner om de högtidliga butiksbesök som gjordes under 1900-talets första hälft. När varje inredningsköp var en stor investering som gjordes för att hålla i åtminstone en livstid. Och här kan en historisk parallell dras till butiken K. Hattendorff (Karl Hattendorff Lädervaru- och Reseffektfabrik som tillverkade exklusiva lädervaror – portföljer, handväskor och diverse reseffekter) som huserade i butikslokalerna på Södergatan 26; från 1800-talets slut fram till 1975 när tillverkningen och butiken lades ner.

Norrgavel går mot strömmen
Norrgavel-butiken i Malmö har legat på samma adress sedan 1998, men i slutet av september går flytten från Engelbrektsgatan till de nya rymliga lokalerna mitt på kommersfyllda Södergatan. Hur går detta ihop med Norrgavels filosofi om att erbjuda ett hållbart och balanserat alternativ till snabb konsumtion? Självklart finns det en välgrundad tanke bakom valet att flytta just till Södergatan. För att kunna gå mot strömmen så måste man befinna sig mitt i strömmen, resonerar Norrgavels grundare Nirvan Richter. Och vid renoveringen av lokalen, i den vackra 1800-talsfastigheten, har flera ovanliga val gjorts som utmärker sig och tillsammans är tänkta att skapa en harmonisk och unik köpupplevelse.

Bilden nedan är från från sidan “Malmöblickar” och visar hur det ser ut när K. Hattendorff hade sin butik där.