Invigning av Mitt nya museum?

Publicerat på tisdag 19 septembernyhet

Nu öppnas en tillfällig plats på Södergatan för att undersöka vad ett nytt konstmuseum i Malmö skall kunna och vara. I projektet Mitt nya museum? vill man skapa relevans, väcka nyfikenhet och möjliggöra nya möten, som vi idag inte kan fånga på Slottsholmen. Tillsammans med konstnärerna och arkitekterna Sandi Hilal och Marie Kraft, studenter från Malmö Universitet, forskare, medarbetare på konstmuseet och dig, vill vi undersöka Mitt nya museum?

Södergatan 28
22 SEPTEMBER kl. 18-22