fr

10 mar - 11 jul

Now or Never – 1kg CO2e

event

En utställning om våra möblers osynliga påverkan på klimatet, och om att välja rätt.

Vilken klimatpåverkan har våra möbler på klimatet? På ett par korta år, fram till 2030, behöver vi halvera mänsklighetens påverkan på klimatet för att nå Parisavtalet. För att lyckas med detta behövs förändringar i allt vi gör, inklusive hur vi inreder och i de möbler som säljs på marknaden. Möbelbranschen måste ta detta på allvar. Tillsammans kan vi göra skillnad.

I utställningen Now or never – 1kg CO2e visas olika möbelmaterial och deras klimatpåverkan. Genom att mäta koldioxidekvivalenter (CO2e) – det mått som används för att se vilken klimatpåverkan en produkt har – kan vi på ett tydligt sätt se att våra val gör skillnad. En enda stol kan motsvara allt från ett par kilo CO2e, till flera hundra.

Läs mer här!

Form/Design Center