on

22 nov

Här omkring – utställning

11:00:00event

En utställning om olika hantverks- och designhistorier som finns i Småland, en plats som många av oss lärt känna genom framgångsrika glas- och möbelindustrier.

Historiskt har väldigt lite designhistoria skrivits utifrån Småland trots att många designobjekt har producerats där. Designhistorien har i stället formulerats och bestämts av storstädernas institutioner, museer och universitet som ofta delar en traditionell designhistorieskrivning med fokus på produkterna och den enskilda formgivaren. Genom ett sådant förhållningssätt riskerar andra berättelser att försvinna ur historieskrivningen.
Är på plats till och med den 14 januari 2024.

Form/Design Center