fr

1 apr

Bildutställning på Gustav Adolfs torg

08:00event

Med projektet VINNARE och FÖRLORARE  i svensk natur vill Föreningen Naturfotograferna uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur. Navet i projektet är en fotoutställning med bilder på 35 utvalda svenska arter. Utställningen som sker i samarbete med Malmö Museer och Malmö Citysamverkan kommer att visas på Gustav Adolfs torg 1 april – 9 maj. Ett pedagogiskt program för skolor följer med utställningen. För mer information se: www.naturfotograferna.se

Gustav Adolfs torg