fr

16 feb

Allmänningen – utställning

11:00:00event

I utställningen Allmänningen möts historiska spår, planerare och några nedgrävda kartor. Genom olika kartläggningspraktiker som rör sig mellan plats och representation visas hur allmänningen som fenomen har transformerats över tid. Den har genomgått ett antal olika förändringar och människor har trots dessa skiften alltid tagit platser i anspråk: gröningar, gator, parker, stråk, torg – på landsbygd, i tätort, längs med åar och vattendrag, via våtmarker och kulturminnesplatser, över höjder och ängsmarker. Det är platser för demokrati, kulturellt utbyte, handel och vila. 

Pågår till den 31 mars. 

Läs mer här!

Form/Design Center