Marknadsföring

Varumärket Malmö City

Ett varumärke står aldrig still utan måste följa med i tiden för att vara relevant. Malmö Citys logo har genomgått förändringar sedan starten för över 25 år sedan. Med undantag för den allra första logon så har det funnits en igenkänning genom åren och vårt hjärta är en välkänd symbol. En mer omfattande varumärkeshandbok inklusive grafisk profil med en uppdaterad logo togs fram 2014. Sju år senare, 2021, var det dags att göra en större översyn av den grafiska profilen till en stilren och modern men samtidigt lekfull personlighet med många och glada färger. Målet var att behålla de element som varit utmärkande för Malmö Citysamverkan i decennier för att bevara igenkänningsfaktorn. Hjärtat har nu en helt ny form, typsnitten är uppdaterade och grafiska element i kommunikationen har lagts till. Logotypen är nu även mer aktuell i olika digitala medier, vilket överensstämmer med en av Malmö Citysamverkans strategier. Utvecklingsarbetet har inte bara gjort den grafiska profilen betydligt mer lättarbetad utan stärker också Malmö Citysamverkans image som ett företag med ett modernt och professionellt uttryck. Med hjälp av nya program, rutiner och arbetssätt inom företaget har detta stärkt identiteten även internt. I samband med uppdateringen gjordes presentkortet och allt tillhörande material om, vilket gav produkten ett stort helhetslyft. Materialet som gjordes till medlemmarna gjordes mer stilsäkert för större användning och anpassningsbarhet.

loggor

Kärnvärden

Företagets kärnvärden är en viktig grundsten i varumärkesplattformen och ska på ett övergripande plan fånga in varumärkets kärna eller själ. Genom att kommunicera kärnvärdena, visuellt, verbalt och visionellt, blir varumärket Malmö City tydligt och starkt. Malmö Citys kärnvärden är:

 VariationsrikedomMalmö Citys utbud är som den bästa av godispåsar, en njutningsfull blandning som har något för alla. Här finns butiker, torg, restauranger, gågata, parker och kultur. Det finns små, unika butiker lika väl som stora citygallerior. Det finns antikt och second hand, det finns ny spännande design. Vi håller fast vid traditionerna, men är samtidigt nytänkande. Malmö City överraskar i sitt utbud; vem vet vad som väntar runt hörnet?

 Atmosfär Atmosfären i Malmö City är unik, den är genuin, trygg, levande och nyfiken. Här tillbringar man gärna ett par timmar eller en hel dag. Här kan man bara vara. Samtidigt finns här ett driv och framåtanda. Här kan man låta sig inspireras, hitta guldkorn och få vardagslyx. Just atmosfären är själva själen i Malmö City – det är alltid mysigt att gå på stan!

 VärdskapMalmö City kan mycket, och vill mer. Vi vill vara bäst på allt det som ligger nära vårt hjärta: service, trivsel, hållbarhet och kvalitet. Vår stadskärna är en sjudande kittel av händelser och det pågår ständigt olika möten: människor möter människor, resenärer möter busschaufförer. Kaffe möter kaka, köpare möter säljare. I alla dessa möten krävs det att Malmö City är engagerad och ger en bit av sig själv. Det gör det till en plats man vill vara delaktig i och återkomma till. Vi ses på stan!

 

Internkommunikation

Chainels

2019 bytte vi ut vår interna app, nyhetsbrevprogram och vårt gamla CRM mot kommunikationsplattformen Chainels. Syftet var att samla allt på ett ställe för att effektivisera kommunikationen. Sedan lanseringen har systemet kontinuerligt utvecklats och vi samverkar med andra städer i Sverige som har Chainels, för att på så sätt kunna få fler lösningar anpassade till Sverige. I Chainels kan medlemmar ta del av nyheter, inbjudningar, statistik, marknadsföringstips och annan information. Vi har under åren lagt till nya kanaler så att t.ex. Malmö stad kan göra egna inlägg, samt en dedikerad kanal för restaurangnäringen. Under 2022 har fler kopplingar gjorts mellan Chainels och hemsidan och därmed underlättat även den externa marknadsföringen. Här kan medlemmarna även uppdatera sina profiler och på så sätt synas på Malmö Citys hemsida.

 

Nyhetsbrev

Under 2022 gick påbörjades konsekventa nyhetsbrevsutskick samma tid varje fredag och detta har varit mycket uppskattat. Nyhetsbreven genereras med inläggen som redan finns i Chainels.

 

Stormöten

Utöver områdesmöten så arrangeras större möten för alla medlemmar. Tidigare har det alltid varit frukostmöten, men hösten 2022 testades ett AW med gott resultat. Till dessa möten bjuds externa gäster in som berättar om ombyggnadsprojekt, större events, stadsmiljöfrågor, utveckling av besöksnäring, undersökningar, marknadsföring och handelssiffror för att nämna några. Vid träffarna presenteras även aktuellt från Malmö Citysamverkan. Träffarna sker minst två gånger på våren och två på hösten.

 

Malmö City Awards

Det som tidigare gick under namnet Höstfesten, döptes 2019 om till Malmö City Awards för att lägga mer fokus på tävlingen Årets Butik, Café och Restaurang. Galan görs i samverkan med Sydsvenskan och Lokaltidningen som är huvudpartners. Bonnier spelade in filmer till samtliga nio finalister under både 2019 och 2021. Under 2021 gjordes en pandemianpassad Malmö City Awards. Istället för en fysisk gala blev det en digital variant där allmänheten kunde vara betydligt mer involverade. Juryn som bestod av ägarparter, matskribenter, tidigare vinnare, visual merchandising-specialister och huvudpartners hade digitala jurymöten. Prisutdelningen för de tre vinnarkategorierna plus Årets Ledstjärna och Årets Servicestjärna gjordes fysiskt med representanter från Malmö City och huvudpartners, dessa överraskande besök delades på sociala medier, pressmeddelande och i media.

Galan 2022 blev den första fysiska sedan pandemin. Då Malmö City fyllde 25 år under 2020 blev det ett kombinerat firande med 25-årsfest och prisutdelning på anrika Rådhuset med sittande middag som Malmö stad stod värd för. På grund av jubileet hade viktiga nyckelpersoner bjudits in så som grundaren av MCS, tidigare VD och nuvarande VD på Svenska Stadskärnor, politiker och totalt 200 gäster som bestod av medlemmar, fastighetsägare, Malmö stad och samarbetspartners. Priserna delades ut tillsammans med Sydsvenskan och Lokaltidningen och för att höja stämningen stod en lokal komiker, Lisa Dahlin, för en del av konferencierskapet. Medlemmarna var med och satte stämning genom att sponsra kläder, skor och blomsterarrangemang på scenen.

Utmärkelserna har utvecklats under åren. Årets Butik lanserades 2006, Årets Restaurang och Årets Café kom 2011 och Årets Servicestjärna och Årets Ledstjärna lades till 2014.

Foto: Joe Miller

 

Utbildningar

Digitalakademin, Google

Digitalakademin #försverige, var ett samarbete mellan Google, Sydsvenska Handelskammaren, Malmö Citysamverkan och en rad andra aktörer. Samarbetet gick ut på att bedriva kostnadsfria utbildningar i digitala verktyg i Skåne för att inspirera små och medelstora företag. Målet var att stärka de lokala företagens digitala utveckling under pandemin. Projektet hjälpte till genom att erbjuda handfasta metoder och verktyg så att företag och individer kunde växa under och efter pandemin. Google fick in tips på medlemmar för att kunna göra direkta intervjuer, vilket också genomfördes.

 

Stora Mediedagen

Som en del i samarbetet med Sydsvenskan bjöds medlemmarna in till en halvdag i september 2022 bestående av föreläsningar utförda av experter som fokuserade på olika sorters medier, hur dessa fungerar och bör användas. Detta inkluderade sociala medier samt nyhetsmedia i ett föränderligt medielandskap. Mediedagen har arrangerats även tidigare år.

Foto: Jonas Persson

 

CityAkademin

Malmö har en lång historia av att erbjuda utbildningar finansierade av Europeiska Socialfonden. De första projekten var tidigt 2000-tal. Dessa fortsatte sedan i olika ansökningsperioder 2009-2011, 2012 och 2017-2020. Totalt har Malmö Citysamverkans medlemmar tagit del av utbildningsprojekt för över 30 miljoner kronor under åren. Projekten har handlat om affärsutveckling, ledarskap, skyltning, marknadsföring, företagsekonomi, hållbarhet, jämlikhet och mycket mer.

 

 Citykompetens

Under pandemin startade fem städer, där Malmö City var en av dem, ett digitalt utbildningskoncept inom främst sociala medier eftersom detta var viktigt då det fysiska mötet hade försvårats. Projektet avslutades sommaren 2022 men Malmö var återigen delaktig i att söka pengar för en fortsättning. Denna gång kom bidraget från Svensk Handels stiftelse köpmannaförbundet. En nationell arbetsgrupp med andra representanter tillsattes och en fygital utbildning upphandlades. Den 1 februari var första steget och i april är steg 2. Utbildningen omfattar Service & Bemötande och är öppen för alla medlemsverksamheter. Det är en digital live-föreläsning, som ses tillsammans med deltagarna på en fysisk plats. Efter föreläsningen hålls en workshop som förberetts av föreläsaren. Mellan steg 1 och 2 får deltagarna hemuppgifter. Alla städer är med digitalt från sin gemensamma fysiska plats och det skapar en känsla av nationell samhörighet.

 

Extern marknadsföring

Sociala medier

Inför verksamhetsplan 2022 togs ett nytt tag om Malmö Citys riktlinjer och strategier för sociala medier. Dessa hade inte blivit uppdaterade på några år och i ett föränderligt digitalt landskap gjordes dessa om till ett mer strukturerat format för att på så sätt kunna uppdateras systematiskt för kommande år. Det tydliga dokumentet är lättjobbat för att oavsett läsare, kunna förstå vilka riktlinjer, uttryck och policys som ska följas. Dokumentets strategier implementerades sedan i verksamhetsplanen för strategi 4: Den digitala kommunikationen. Med erfarenheter från 2022 och för att följa sociala mediers algoritmer så har riktlinjer och strategier uppdaterats igen inför 2023.

Foto: Jonas Persson

 

Ny hemsida

Med en ny grafisk profil, blev det ett naturligt steg i varumärkesarbetet att lansera en ny hemsida. Under våren 2022 fick malmocity.se inte bara ett helt nytt utseende, utan sidan uppdaterades med fokus på att förbättra för besökare, samtidigt som citys verksamheter fick en ökad synlighet. Vi skapade en större och bättre koppling mellan Chainels och hemsida, vilket gör att vi kan spegla relevant information. Användarvänligheten förbättrades genom de nya menyerna och tydliga undermenyer samt en ökad sökbarhet. Samtidigt erbjuder sidan mer information, tips och inspiration – allt för att underlätta besöket till stadskärnan. Befintliga medlemmar kan logga in direkt via hemsidan och för intresserade finns information om hur de kan bli medlemmar. Kopplingen till Google Analytics möjliggör att man kan följa hur sidan används, vem besökaren är och snabbt kunna anpassa den till vad besökaren är intresserad av. Generellt när man bygger om hemsidor brukar besöksstatistiken sjunka, men trots ny hemsida så har vi lyckats behålla samtliga topp tre-placeringar på Google med sökordet ”Malmö City Presentkort”.

Planen framåt för hemsidan är att få professionell hjälp av en byrå som specialiserar sig på SEO för att optimera hemsidan och kunna knipa ännu fler placeringar på Googles förstasidor och på så sätt öka antal besökare. Se över vilka sökord som är relevanta för oss och skapa relevant content för dessa, kombinerat med Google Ads. Vi kommer fortsätta att lägga fokus på populära evenemang på hemsidan som t.ex. julen där vi skapade olika undersidor för vad som hände under denna period, då vi ser att det gett en tydlig besöksökning. Vi kommer även fortsätta leda trafik från sociala medier till hemsidan för att öka antalet återkommande besökare.

 

Support your local

Som en insats under pandemin för att locka besökare till verksamheterna skapades kampanjen ’Support your local’. Kampanjen lyfte inte bara fram verksamheten, utan personerna bakom. Detta gjordes i samverkan med Malmö-fotografen Jonas Persson som tog foton som representerade verksamheten och människorna. Detta kompletterades med ingående texter som fick följaren att verkligen ”komma bakom disken”. Den första kampanjen som fokuserade på områdena Hamngatan och Davidshall blev väldigt uppmärksammad och omtyckt vilket resulterade i ytterligare en kampanj med fokus på Kv. Caroli med omnejd. De totalt 35 verksamheter som lyftes fick fulla bildrättigheter för att kunna fortsätta marknadsföra sina företag med kvalitativt material i egna kanaler. Bilder som fortfarande ses användas i verksamheternas marknadsföring. Hashtagen #supportyourlocal användes i samband med kampanjen och lever vidare än idag, den implementerades även i marknadsföringen för Malmö City Presentkort. Snabbt plockades den också upp av verksamheterna

Support your local

Foto: Jonas Persson

Malmö City Presentkort

En viktig kanal för att marknadsföra stadskärnan är faktiskt vårt Malmö City Presentkort. Det gäller på över 400 ställen och genererar ofta återbesök. Presentkortet är en produkt i stark tillväxt som kontinuerligt knyter en stor grupp kunder till våra medlemmar i stadskärnan på ett konkret och mätbart sätt. Vi har övervunnit flera mycket stora utmaningar i tillväxtfasen både under och efter coronan.  I snitt säljs 117 presentkort för 50 000 kr dagligen och minst lika många köp sker med presentkorten ute hos våra medlemmar. Tolv procent av Malmöborna fick ett presentkort från oss förra året. Kortverksamheten är lönsam och bidrar kraftfullt till finansieringen av vår verksamhet. Som första stadskärna i landet skrev vi återförsäljaravtal med Pressbyrån redan 2017. Alla Pressbyråer i Malmö säljer sedan dess vårt presentkort. 82 % av försäljningen sker direkt från vårt kontor, mot faktura. Vi hanterade 2 000 presentkortsbeställningar från kontoret under 2022 och levererade drygt hälften av dessa med cykelbud och andra hälften med PostNord. Vi säljer även från automater på stan och under 2022 investerade vi i en ny presentkortsautomat. Vi bygger nu också en ny webshop för att förbättra servicen till våra nätkunder.

Foto: Jonas Persson

 

Presentkortskampanj

Fyra nya presentkortsfilmer togs fram tillsammans med lokala filmskapare. De olika filmerna visar upp de många olika användningsområde som presentkortet har. Filmerna är anpassade efter olika målgrupper och behov för att skapa igenkänning och göra så att det riktas till flera. Filmerna möjliggjorde samverkan med drygt tio medlemmar i city. I samband med filminspelningen togs även en fotograf in som fotograferade på de olika filmplatserna. Bilderna har sedan används i marknadsföring för att knyta an kortet mer till lokala verksamheter. Bilderna har även används av verksamheterna själva.

 

Hemester och Hotellkampanj

Under pandemiåret 2020 blev hotellen extra hårt drabbade av det minskade besöksflödet. Två kampanjer togs fram för att förmedla budskapet om att semestra på hemmaplan. Res bort – res kort, var en kampanj på sociala medier som visade hur man kunde resa jorden runt i Malmö City. Följarna togs med till bl.a. Grekland, Spanien och Italien i form av besök till olika verksamheter i stan. Parallellt med den kampanjen gjordes även en hotellkampanj med budskapet ’I år blir det hemester’. Samtliga medlemshotell blev kontaktade och fick skicka in sina USPs, utifrån dessa gick vi samman med det lokala filmföretaget Coyote Productions och skapade sex olika filmer som lyfte fram hotellens olika egenskaper. Dessa sponsrades på både instagram och facebook. Hotellfilmerna som fortfarande var aktuella året efter p.g.a. läget, återanvändes och budskapet om att hemestra och bo över på hotell sommaren 2021 fortsatte i Malmö Citys sociala medier.

 

Influencern Emelie Walles

I samverkan med Scandic Triangeln och influencern Emelie Walles tipsade Malmö City om verksamheter för en helg i city för Emelie och hennes familj. Hennes drygt 90 000 följare fick följa med och besöka caféer, butiker, restauranger och Scandic Hotell genom både inlägg och stories på Instagram. Även andra samarbeten med influencers har gjort genom åren.

 

Pandemifilmer

När pandemin slog till gjordes ett samarbete med byrån PCG vilket ledde till att fem filmer som visade sex olika verksamheter togs fram. Syftet med filmerna var främst att lyfta mindre företagare under en utsatt period och i en av filmerna tackade ett av caféerna för att folk fortsatte att komma och besöka dem. Dessa lades ut på sociala medier och skickades även till de berörda verksamheterna som kunde dela dem i sina egna kanaler.

 

Öresundsbron och marknadsföring mot Danmark

Under åren har det funnits en nära dialog och samarbete med Öresundsbron som fått information och material för olika events och happenings i Malmö City. Detta för att kunna rikta mot Danmark och locka hit danskarna. Informationen har de bland annat gått ut med på Öresundsbrons hemsida, i nyhetsbrev till Bropasskunder på danska sidan samt sociala medier.

 

Vägskyltar i hela Malmö

Under fyra veckor i december 2020 bokades 700 vägskyltar i Malmö upp för att marknadsföra Malmö City Presentkort. Under denna period hade allt presentkortsmaterial gjorts om till en röd kulör för att kännas juligare, detta istället för den ordinarie lila färgen som fanns på allt annonsmaterial. Under 2022 bokades vägskyltarna in igen för att användas under 2023.

 

Julkalender

Pandemi-julen 2020 skilde sig från tidigare jular. För att följa de riktlinjer som fanns men samtidigt locka folk till citys verksamheter skapades Malmö Citys julkalender. En fygital pandemiaktivitet där en verksamhet per dag visades upp på Malmö Citys instagram och som delade ut julklappar till de tre som var först till kvarn att hitta paketen som var placerade utomhus i närheten av verksamheten. Paketen innehöll en värdecheck som löstes in hos respektive verksamhet, vilket skapade besök till citys medlemmar.

 

Bästa julmiljö

Tillsammans med en lokal fotograf fotades anmälda verksamheter som ville vara med i tävlingen Bästa Julmiljö. Syftet var att öka medvetenheten om verksamheter i city i ett positivt sammanhang. Bilderna lades ut i kollage och följarna/allmänheten fick rösta fram sina toppkandidater utifrån miljöbilderna. Engagemanget var högt och denna insats ledde till rekordhög räckvidd på Malmö Citys Facebook. Finalisterna fick besök av tillsatt jury bestående av visual merchandicing-specialister, Malmö stad och Fastighetsägare. Priset sponsrades i samverkan med Sydsvenskan och Lokaltidningen så att den vinnande verksamheten kunde fortsätta att marknadsföra sin verksamhet i annan media.

Foto: Jonas Persson

 

Ingen puls utan din

Startskottet till idén som skulle komma att bli en nationell upplysningskampanj kom från en lokal verksamhet i Malmö, där butiksinnehavaren eftersökte en aktion med ett större djup än de vanliga marknadsföringskampanjerna, med lokalt fokus. Butiksinnehavaren tog kontakt med Malmö City och ventilerade sina tankar. Idéerna togs om hand och fördes vidare till Key Cities Group och snart tillsattes en arbetsgrupp med representanter från såväl större städer som mindre orter där Malmö ingick. Resultatet blev Ingen puls utan din. Syftet med insatsen är att på ett engagerande sätt förtydliga vilket ansvar och vilken påverkan invånare och besökare har på våra stadskärnor. Kampanjen som gjorts i två omgångar har båda gångerna fått med över 40 städer runtom i hela Sverige. I arbetsgruppen för kampanj tre sitter Malmö än en gång med i rollen som projektledare och kampanjen har nu över 50 städer med sig.

 

Cityguiden

Minst en gång per år tas en uppdaterad Cityguide fram. Detta är en karta över citysutbud där samtliga verksamheter i stan är utmarkerade efter kategori. Även InfoPoints, stadstrafik, allmänna toaletter och andra viktiga platser är utmarkerade. Kartan är på engelska då den främst riktar sig till turister. Kartan delas ut till hotell, InfoPoints och andra turisttäta verksamheter.

 

Skånetrafiken

Ett årsavtal har inletts med Skånetrafiken. Detta innebär minst tio kampanjveckor per år på valfria summor och budskap, i syfte att lyfta utbud och händelser i Malmö City. Materialet visas på både stadsbuss, regionbuss och pågatåg på valda platser i Skåne. De tre första kampanjveckorna skedde redan i december 2022 för att lyfta Julmarknaden på Gustav Adolfs torg samt Malmö City Presentkort med budskapet ”Årets julklapp är lokal!”.

 

Davidshallsmagasinet

Det gamla Polishuset på Davidshallstorg genomgick en stor ombyggnation för att göras om till bostäder. Tillsammans med byggherren Riksbyggen och verksamheterna på och kring torget hölls möten om hur de nyinflyttade kunde integreras och välkomnas till sitt nya område. Detta landade i att ett magasin med beskrivning av området och verksamheterna togs fram. Magasinet bjöd in till att lära känna sina nya grannar och få reda på vilket utbud som fanns dit de flyttat. Riksbyggen delade ut detta magasin till samtliga boenden och övriga magasin delade Malmö Citysamverkan ut till de verksamheter som omnämndes i magasinet.

 

Invigning nya Davidshallsgatan

Det andra stora byggprojektet på kort tid i Davidshallsområdet, var ombyggnationen av bussgatan Davidshallsgatan. Under bygget hölls nära dialog med kommunen samt verksamheterna för att alla skulle hålla sig uppdaterade. Då verksamheterna på gatan fortfarande var öppna lämnades förslag till kommunen om att sätta upp skyltar som kommunicerade detta, vilket också genomfördes. Detta kommunicerades även upprepande på sociala medier. När gatan stod färdig genomfördes en invigning längs hela gatan, detta i samverkan med Malmö stad och verksamheterna på och kring gatan. Vykort skickades ut till de boende som informerade och bjöd in till fest. Det blev en gatufest där verksamheterna kunde flytta ut, bänkar och dekoration åkte fram, livemusik, barnvänliga aktiviteter och gratis glass och kaffe till alla besökare. Det blev en riktigt lyckad tillställning som gynnade både boende, besökare och verksamheter och skapade liv på gatan igen. Med folk som dansade, sjöng ut från sina fönster och lekte på gatan trots att regnet öste ner. Grafiskt material togs fram för att marknadsföra invigningen, men även klistermärken utan bäst före-datum gjordes för att stärka Davidshalls-identiteten. Materialet togs fram i samverkan med en verksamhet för att det skulle vara så representativt för området som möjligt.

Foto: Emma Larsson

 

Destinationen Malmö

Malmö syns även genom kanalerna Visit Malmö, Malmö Town och Malmö Conventionbyrå (destinationsbolag och kommun).

 

Kommunikation med invånare och besökare

Kommunikation med invånare och besökare görs på flera plan i olika syften. För information om utbud och event används främst sociala medier och hemsidor. Information finns även på tretton fysiska platser, varav sju i city, s.k. InfoPoints. Till invånarna, och Malmös företagare, skickas den tryckta tidningen Vårt Malmö, som även finns digitalt. Den trycks i drygt 168 000 exemplar och delas ut sex gånger om året. Vidare så finns även Malmöinitiativet som är till för de som har en idé till politikerna om hur Malmö kan utvecklas. I Malmöinitiativets e-tjänst kan personer i alla åldrar som är folkbokförda i Malmö lämna in initiativ (förslag) samt kommentera eller rösta på andras initiativ. För utvärdering av specifika insatser sker intervjuer med medborgare och besökare (t.ex. julmarknaden, sommargator, ombyggnationen av Davidshallsgatan för att nämna några). För trygghet och säkerhet finns det samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Malmö stad med medborgarlöften då forskning visar att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet. Som en del i detta sker också medborgardialog vid ett antal tillfällen, där man har direkt kontakt med boende just i syfte att få in deras röster om de utmaningar de upplever i sitt närområde. Avslutningsvis återkopplar man till boende vilka insatser man har gjort under det gångna året.

 

Tillåt oss att vara kaxiga

Även om utmärkelser inte att ett slutmål i sig, så är vi stolta över att utomstående också ser vad arbetet i Malmö ger för resultat. Samarbetet mellan flera olika parter, förvaltningar och näringsliv har gett Malmö lite extra marknadsföring när vårt arbete har uppmärksammats med en utmärkelse. Här är ett axplock:

  • Årets Studentstad 2021/2022
  • Tree city of the world award 2022. Malmö får utmärkelsen för tredje året i rad
  • Malmö Garden Show nominerades till årets evenemang av Magasin Skåne 2022
  • Malmöfestivalen tar hem priset som Årets arrangemang 2022 på Sweden Live / Live Apan
  • Miljöbästa kommun 2021 och 2022
  • EU City for Fair and Ethical Trade 2021
  • Årets cirkulära upphandling av ICLEI Europé Procura+ Awards
  • Digital Workplace of the Year Award 2020
  • Klimatekopriset 2022, för andra året i rad
  • Malmö Centralstation prisas som Årets Station 2022

Media 

Malmö City syns ofta i olika medier, från lokala till internationella. Här är ett litet urval, för att läsa vissa av artiklarna i sin helhet behövs prenumeration på den aktuella tidningen.

independent.co.uk/malmo-city-guide-sweden-hotels
schueco.com/malmoe-saluhall-tegelruinen-som-foervandlades-till-matmecka
market.se/handelsplatser/cityhandel/fler-besokare-i-malmo-city-april-och-maj-ar-de-basta-sedan-matningarna-borjade
market.se/handelsplatser/cityorganisationernas-attack-efter-vaga-loften-fran-lofven-dalig-forstaelse/
dagenshandel.se/svag_krona_gynnar_granshandeln
dagenshandel.se/hon_ar_arets_centrumutvecklare
dagenshandel.se/kritiska_till_regeringens_agerande
dagenshandel.se/citykarnor_i_nytt_samarbete
lokaltidningen.se/citysamverkan
fastighetstidningen.se/regeringens-stod-ar-krangligt-och-traffar-inte-ratt
tt.omni.se/dansk-kronkurs-gynnar-skansk-handel
aftonbladet.se/lugnare-black-friday-i-malmo
newsoresund.se/malmobutiker-upplever-att-fler-kopenhamnturister-kommer-till-malmo-for-shopping
lokalguiden.se/magasinet/artikel
svenskbyggtidning.se/designtavling-for-ljussattning-av-malmo-city
skaneplus.se/malmo-city-klarade-sig-battre-an-stockholm-och-goteborg-under-pandemiaret-2020
thatsup.se/sommargatorna-i-malmo-skapar-utrymme-i-centrum
sverigesradio.se/artikel
tv4play.se/program/nyheterna
lokalguiden.se/magasinet/artikel
nordombord.dk/dagstur-til-malmoe-fra-koebenhavn