Local is the new Black

Local is the new Black uppmuntrar människor att handla lokalt, att inte bara shoppa på nätet utan att faktiskt fortsätta stödja sina lokala handlare för att minska miljöpåverkan av transporter och bidra till den ekonomiska och sociala hållbarheten i närområdet.

Vad är Local is the new Black?

Local is the new Black är en gemensam satsning över landet där stadskärnor går samman för att sätta fokus på den lokala handeln. Detta under Black Friday, den tiden på året när den lokala handeln konkurrerar som mest mot e-handeln. Vi lyfter våra lokala eldsjälar och sätter fokus på den fantastiska service och det bemötande som våra handlare, krögare och andra företagare i stadskärnorna är otroligt duktiga på. Fysisk handel handlar mycket om att skapa relationer med kunder och att värna om att ge besökaren en unik upplevelse och det vill vi lyfta i den här kampanjen.

En nationell satsning med lokal förankring

Alla deltagande stadskärnor anpassar sin marknadsföring och sina aktiviteter efter sin verksamhet, plats och förutsättningar. Därför blir det en fantastisk variation bland insatserna och kreativiteten flödar runt om i landet, samtidigt som utbytet mellan stadskärnorna stärks via det gemensamma budskapet och arbetet. Det finns en väldig kraft bland samverkansorganisationerna i stadskärnorna runtom i landet, vilket framhävs tydligt i Local is the new Black.

Handla hållbart

Local is the new Black uppmuntrar människor att handla lokalt, att inte bara shoppa på nätet utan att faktiskt fortsätta stödja sina lokala handlare för att minska miljöpåverkan av transporter och bidra till den ekonomiska och sociala hållbarheten i närområdet. Att mycket förändrats på kort tid ser vi genom bland annat förändrade konsumtionsmönster och nya köpbeteenden. Frågor som rör hållbarhet och lokal handel diskuteras i flera forum. Genom att handla lokalt bidrar man till sin stads- eller handelsplats utveckling bland annat genom minskade transporter, klimatsmartare returer och mindre förpackningsmaterial. Att handla lokalt minskar också risk för överkonsumtion och kanske hittar kunden något närproducerat eller second hand. Eller något som kan provas på plats för att minska onödiga returer. Dessutom får kunden möjlighet att lukta, känna och klämma på plats och erbjuds personlig service.

Läs mer på www.localisthenewblack.se